giấy in nhiệt k58mm

Giấy in nhiệt 58mm

Giấy in nhiệt 58mm chính xác lá giấy in nhiệt k57. Do trong quá trình đo đạt nên có sự sai số 1-2mm là điều khó tránh khỏi. Nên bạn yên tâm rằng nếu bạn đo cuộn giấy in nhiệt của bạn có kích thước 58mm thì đó chính là giấy in nhiệt k57 Thông…